Sekretesspolicy

Hem » Sekretesspolicy

På utländskacasino.se är vi engagerade i att skydda besökarnas integritet och säkerhet. Denna sekretesspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar personuppgifter som lämnas till oss när du använder vår webbplats.

Insamling av personuppgifter

Vi kan samla in personuppgifter som namn, e-postadress och IP-adress när du besöker vår webbplats eller registrerar dig för vårt nyhetsbrev. Vi kan också samla in information om ditt användarbeteende på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen och för att kunna skicka dig relevant information.

Användning av personuppgifter

Vi använder personuppgifter som samlas in för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen på vår webbplats. Vi kan också använda personuppgifter för att skicka ut nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial om kasinospel och kasinobranschen. Vi delar inte personuppgifter med tredje part, om inte annat anges i denna sekretesspolicy eller om det krävs enligt lag.

Skydd av personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring eller förstörelse. Vi använder säkerhetsteknik som brandväggar och kryptering för att skydda personuppgifter på vår webbplats.

Lagringsperiod för personuppgifter

Personuppgifter som vi samlar in lagras under den tid som krävs för att uppfylla det syfte som de samlades in för, eller så länge som det krävs enligt lag. Efter det att personuppgifterna inte längre behövs raderas de.

Dina rättigheter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig, att begära rättelse eller radering av personuppgifter eller att begära begränsning av behandlingen av personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter eller att begära att dina personuppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig.

Ändringar av sekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker denna sida för att ta del av eventuella ändringar.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar angående denna sekretesspolicy, eller om du vill utöva dina rättigheter som registrerad användare, kan du kontakta oss genom att använda kontaktformuläret på vår ”Kontakta oss”-sida.