Användarvillkor

Hem » Användarvillkor

Välkommen till utländskacasino.se. Genom att använda vår webbplats godkänner du dessa användarvillkor. Om du inte accepterar dessa användarvillkor ska du inte använda vår webbplats.

Innehåll

Allt innehåll på vår webbplats är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Du får inte kopiera, reproducera, distribuera eller använda innehåll på vår webbplats utan vårt uttryckliga medgivande. Allt innehåll på vår webbplats, inklusive text, bilder och grafik, är endast avsett för allmän information och inte som rådgivning.

Ansvarsbegränsning

Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information på vår webbplats, men vi kan inte garantera att all information är korrekt, fullständig eller aktuell. Vi ansvarar inte för eventuella felaktigheter eller försummelser i informationen på vår webbplats. Vi ansvarar inte för skador eller förluster som uppstår på grund av användning av information på vår webbplats eller på grund av felaktig information på vår webbplats.

Länkar till tredje parts webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Vi ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser eller för eventuella skador eller förluster som uppstår på grund av användning av sådana webbplatser. Länkar till tredje parts webbplatser är endast avsedda som en bekvämlighet och innebär inte att vi stödjer sådana webbplatser eller deras innehåll.

Ändringar av användarvillkor

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i dessa användarvillkor när som helst. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker denna sida för att ta del av eventuella ändringar.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar angående dessa användarvillkor eller vår webbplats kan du kontakta oss genom att använda kontaktformuläret på vår ”Kontakta oss”-sida.